CITY TRAIL Junior

REGULAMIN Grand Prix
CITY TRAIL Junior 2019/2020

  1. CEL ZAWODÓW
    • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia;
    • promowanie aktywności fizycznej w okolicznościach przyrody;
    • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
  2. ORGANIZATOR
    • Fundacja Krok do Natury,
      adres: ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec;
    • Stowarzyszenie Sport dla Każdego
      adres: ul. Kulińskiego 18, 62-100 Wągrowiec;
    • Sport & Event Consulting Piotr Książkiewicz.
  3. ZGŁOSZENIA
    • informacje ogólne:
      • zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej z panelu użytkownika dostępnego na stronie www.citytrail.pl. Zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun z konta założonego na swoje dane korzystając z opcji "Dodaj dziecko" i wybierając z listy odpowiednie zawody;
      • w trakcie odbioru numeru startowego obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego;
      • rodzic lub opiekun prawny przy odbiorze pakietu okazuje dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem;
    • zgłoszenie jednorazowe:
      • zgłoszenie w formie elektronicznej należy dokonać najpóźniej 4 dni przed każdym biegiem;
      • zgłoszenie elektroniczne (zarówno opłacone jak i nieopłacone) musi zostać potwierdzone w dniu biegu w biurze zawodów najpóźniej 10 minut przed biegiem danej kategorii;
      • zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w dniu biegu w biurze zawodów - jednak należy dokonać tego najpóźniej 20 minut przed startem biegu;
      • zawodnikom zgłoszonym na jeden bieg numer startowy zostanie nadany dopiero w dniu biegu w trakcie weryfikacji w biurze zawodów.
    • Zgłoszenie na cały cykl "karnet":
      • istnieje możliwość zgłoszenia dziecka z góry na cały cykl biegów - warunkiem dokonania takiego zgłoszenia jest wykupienie karnetu;
      • karnet można wykupić najpóźniej na 4 dni przed pierwszym, drugim lub trzecim biegiem w danym mieście;
      • zawodnikom dla których zostanie wykupiony karnet zostanie automatycznie nadany numer startowy, który otrzymają w dniu swojego pierwszego startu na własność. Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest przypilnowanie aby dziecko zawsze posiadało numer startowy w trakcie zawodów;
      • w przypadku zagubienia numeru startowego istnieje możliwość wydania numeru rezerwowego za dodatkową opłatą (2zł);
      • W przypadku dokonania płatności z góry za cały cykl nie ma potrzeby zgłaszania obecności w biurze zawodów (poza pierwszym startem kiedy trzeba odebrać numer startowy) - konieczne jest natomiast posiadanie numeru startowego oraz punktualna obecność na zbiórce organizacyjnej - zgodnie z planem minutowym (pkt. 1 niniejszego Regulaminu – zgłoszenia jednorazowe).
  4. OPŁATA STARTOWA
    • podstawowa opłata:
      • jednorazowa opłata płatna poprzez panel elektroniczny najpóźniej na 4 dni przed biegiem: 7,50 zł;
      • jednorazowa opłata płatna w biurze zawodów w dniu biegu: 10,00 zł;
      • karnet wykupiony z góry za cały cykl (6 biegów) opłacony poprzez panel elektroniczny najpóźniej na 4 dni przed pierwszym, drugim lub trzecim biegiem: 30,00 zł;
    • pakiet charytatywny:
      • w trakcie elektronicznego zgłoszenia istnieje możliwość wyboru pakietu startowego w wersji charytatywnej, w przypadku wyboru tej drogi zgłoszenia opłata startowa wzrośnie o:
        • 5,00 zł - w przypadku wyboru pojedynczego biegu;
        • 10,00 zł - w przypadku wyboru karnetu na cały cykl;
      • cała kwota (pomniejszona o kwotę podatku VAT - 8%) zebrana dodatkowo w ramach charytatywnej ścieżki zapisu zostanie przekazana na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa);
      • numer startowy zawodników posiadających karnet, zapisanych poprzez ścieżkę charytatywną zostanie oznaczony logotypem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę .
  5. KATEGORIE I DYSTANS
    • D0  – do 5 lat (2019 - 2014)- dystans ok. 300 m;
    • D1  – 6 – 7 lat (2013 - 2012)– dystans ok. 300 m;
    • D2  – 8 – 9 lat (2011 - 2010) – dystans ok. 600 m;
    • D3  – 10 – 12 lat (2009 - 2007) – dystans ok. 1 km;
    • D4  – 13 – 15 lat (2006 - 2004) – dystans ok. 2 km;
    • odpowiedzialność za przypisanie do odpowiedniej kategorii wiekowej spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych zgłaszających dziecko do biegu;
    • dzieci które pobiegną w biegu kategorii młodszej niż regulaminowa dla ich daty urodzenia zostaną sklasyfikowane jako PK  ("Poza konkursem" - będą zaliczać biegi i będą mieć możliwość zdobycia pamiątkowego medalu, ale nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej);
    • nie ma możliwości udziału w biegu kategorii starszej niż regulaminowa dla daty urodzenia dziecka;
    • dystans biegów w kategoriach D3 i D4 jest orientacyjny i może ulegać zmianie (+/- 500 metrów) w zależności od lokalizacji;
    • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przypisania dziecka do kategorii wiekowej ostateczna decyzja należy do Organizatora.
  6. TERMIN
    • Biegi odbywają się przed startem biegu głównego, według harmonogramu:
    • D0/D1 – godz. 09:20 - zbiórka organizacyjna, 09:30 - start biegu;
    • D2/D2 – godz. 09:50;
    • D3/D4 – godz. 10:10.
  7. NAGRODY
    • Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej Grand Prix jest udział w co najmniej 4 z 6 biegów w danym mieście (terminy biegów Grand Prix CITY TRAIL Junior są zawsze takie same jak terminy biegu głównego w danym mieście);
    • w kategoriach wiekowych: D0 oraz D1 - nie będą wyłaniani zwycięzcy. Wszyscy otrzymają taką samą nagrodę: pamiątkowy medal oraz upominek niespodziankę;
    • w kategoriach wiekowych D2, D3 oraz D4 zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz statuetki za miejsca 1 – 3;
    • system liczenia punktów jest tożsamy jak w biegu głównym.
  8. ZAOCZNE ZALICZENIE CYKLU
    • Istnieje możliwość zaocznego zaliczenia cyklu, poprzez udział w 4 dowolnych biegach cyklu (w dowolnych lokalizacjach). Start zaoczny (w innym mieście) będzie jednak tylko zaliczeniem zawodów, a zawodnik, który dzięki tej możliwości ukończy wymagane 4 biegi, nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji w żadnej z lokalizacji. Jest to możliwość przede wszystkim dla zawodników, którym zależy na zaliczeniu cyklu i zdobyciu pamiątkowego medalu.
    • opiekunowie zawodnika, który zaliczy cykl zaocznie powinni poinformować organizatora (mailowo na adres: kontakt@citytrail.pl), w jakim mieście zawodnik odbierze pamiątkowy medal.
  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dyrektor zawodów
Piotr Książkiewicz