Patroni honorowi i medialni

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Pod taką nazwą funkcjonuje od 1 września 2005 roku. MSiT kieruje obecnie Andrzej Biernat. Ministerstwo odpowiada za sprawy związane z szeroko pojętymi: kulturą fizyczną, rekreacją i rehabilitacją ruchową, sportem dzieci i młodzieży, sportem kwalifikowanym oraz sportem osób niepełnosprawnych. Poszczególne departamenty ministerstwa zajmują się konkretnymi sprawami, np. Departament Sportu dla Wszystkich odpowiada za całość spraw dotyczących upowszechniania sportu i promowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, różnych grup społecznych i środowiskowych, osób niepełnosprawnych. Cykl CITY TRAIL nie tylko odbywa się pod patronatem, ale także przy wsparciu finansowym MSiT.

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka

Jest jednoosobowym organem władzy państwowej powoływanym przez Sejm na okres 5 lat. Aktualnym Rzecznikiem Praw Dziecka jest Marek Michalak. Rzecznik stoi na straży praw dziecka. W swoich działaniach kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka i ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, w tym zwłaszcza: zasadą dobra dziecka, wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka, zasadą równości, troską o ochronę praw każdego dziecka, zasadą poszanowania odpowiedzialności, praw i obowiązków obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka. Rzecznik podejmuje działania przewidziane w ustawie z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę napływające do niego informacje wskazujące na naruszenie praw lub dobra dziecka. Adresatami działań Rzecznika są wszystkie organy władzy publicznej (między innymi: Sejm, Prezydent RP, Rada Ministrów, sądy), samorządy terytorialne, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe.

BIEGANIE

BIEGANIE

Magazyn dla biegaczy BIEGANIE to porady treningowe, medyczne, dotyczące zdrowej diety i sprzętu. W magazynie nie brakuje także sylwetek biegaczy i opisów niezwykłych wypraw.

MaratonyPolskie.PL

MaratonyPolskie.PL

Portal MaratonyPolskie.PL powstał w 1999 roku i jest najstarszą, nieprzerwanie funkcjonującą polską stroną internetową poświęconą tematyce biegów. Dostarcza informacji o imprezach, wydarzeniach, produktach i akcjach społecznych ze świata biegowego. MaratonyPolskie.PL to także patron medialny blisko 150 największych imprez biegowych w Polsce.

trenerbiegania.pl

trenerbiegania.pl

TrenerBiegania.pl - marka założona przez Mateusza Jasińskiego, koncentrująca wokół siebie najlepszych specjalistów z dziedziny biegania i zdrowego stylu życia. Oferuje spersonalizowane plany treningowe, obozy szkoleniowe, obozy treningowe, treningi indywidualne, treningi grupowe oraz treningi dla korporacji. Misją TrenerBiegania.pl jest popularyzacja świadomego rozwoju fizycznego w połączeniu z rozwojem osobistym.

Enduhub.com

Enduhub.com

Enduhub.com to największa platforma z wynikami imprez sportowych stworzona dla startujących pasjonatów - nie tylko biegania, triathlonu czy kolarstwa, ale także wielu innych dyscyplin sportowych. Tysiące imprez z ostatnich dziesięcioleci w jednym miejscu! Z Enduhub.com znajdziesz wszystkie swoje wyniki, oznaczysz rekordy życiowe i zaplanujesz kolejne starty. Sprawdzisz również jak radzą sobie znajomi i gdzie plasuje się jest konkurencja.